LIST OF OBC (UP)

1

AHIR

2

YADAV

3

YADUWANSHI

4

GWALA

5

ARAK

6

ARKWANSHI

7

KACHI

8

KUSHWAHA

9

SHAKYA

10

KAHAR

11

KASYAP

12

KEWAT OR MALLAH,NISHAD

13

KISHAN

14

KOIRI

15

KUMHAR

16

PRAJAPATI

17

KURMI

18

CHANAU

19

PATEL

20

PATANWAR

21

KURMI-MALL-SAINTHWAR

22

KAMBOJ

23

KASGAR

24

KUJRA OR RAIEN

25

GOSAI

26

GUJAR

27

GARERIYA

28

PAL

29

BAGHEL

30

GADDI

31

GHOSHI

32

GIRI

33

CHIKWA

34

KASSAO

35

KURAISI

36

CHAK

37

CHIPI

38

CHIPA

39

JOGI

40

JHOJA

41

DAFALI

42

TAMOLI

43

BARAI

44

CHAURASHIYA

45

TELI

46

TAMOLI

47

ROGNAGAR

48

SAHU

49

RAUNIYAR

50

GHANDHI

51

ARRK

52

DARJI

53

IDRISI

54

KAKUSTH

55

DHIWAR

56

NAKKAL

57

NAT

58

NAYAK

59

FAKIR

60

BANJARA

61

RANKI

62

MUKERI

63

MUKERANI

64

BADAI

65

BADAI-SAIFI

66

VISHKARMA

67

PANCHAL

68

RAMGADIYA

69

JANGID

70

DHIMAN

71

BARI

72

BAIRAGI

73

BIND

74

BIYAR

75

BHAR

76

RAJ BHAR

77

BHUJI

78

BADBUJA

79

BHUNJ

153

KANDU

154

KASODHAN

155

BHATHIYARA

156

MALI

157

SAINI

158

MANIHAR

159

KACHER

160

LAKHERA

161

MURAU

162

MURAI

163

MAURYA

164

MOMIN (ANSAR)

165

MIRASI

166

MUSLIM KAYASTH

167

NADRDAF(DHUNIYA)

168

MANSURI

169

KANDERE

170

KADERE

171

KARAN (KARN)

172

MARCHA

173

RANGEJ

174

RANGWA

175

LODH

176

LODHA

177

LODHI

178

LOT

179

LODHI RAJPUT

180

LOHAR

181

LOHAR-SAIFI

182

LONIYA

183

NONIYA

184

GOLE-THAKUR

185

LONIYA-CHAUHAN

186

SONAR

187

SUNAR

188

SWARNKAR

189

SWIPER

190

HALALKHOR

191

HALWAI

192

MODANWAN

193

HAZZAM

194

NAI

195

SALMANI

196

SAWITA

197

SRIWASH

198

RAI

199

SAKKA-BHISTI

200

BHISTI-ABBASI

201

DHOBI

202

KASERA

203

THATHERA

204

TAMRKAR

205

NSNWAI

206

MIRSIKAR

207

SHEKH SARWARI (PIRAI)

208

PIRAHI

209

MEW

210

MEWATI

211

KOSTA/KOSTI

212

ROR

213

KHUMRA

214

SANGATRASH

215

HANSARI

216

MOCHI

217

KHAGI

218

TANWAR

219

SIGHARIYA

220

KATUA

221

MAHAGIR

222

DANGI

223

DHAKAR

224

GARA

225

TANTWA

226

JORIYA

227

PATWA

228

PATHARA

229

PATEHARA

230

DEVWANSI

231

JAAT

232

KALAL

233

KALWAR

234

KALAR