District :: Kannauj (Institute) (Demand Data)
    Govt. College     Pvt. Aided     Unaided

POST MATRIC INSTITUTE STUDENT SUMMARY  
(2013-14)

Institute OBC  SC ST MINORITY GENERAL TOTAL
Student
in Nos
 
Scholar ship Amount   (in Rs.) Fee reimburse ment Amount  (in Rs.) Student in Nos
 
Scholar ship Amount   (in Rs.) Fee reimburse ment Amount   (in Rs.) Student
in Nos
 
Scholar ship Amount  (in Rs.) Fee reimburse ment Amount  (in Rs.) Student
in Nos
 
Scholarship Amount  (in Rs.) Fee reimburse ment Amount  (in Rs.)  Student in Nos
 
Scholarship Amount   (in Rs.) Fee reimburse ment Amount  (in Rs.) Student
in Nos
 
Scholarship Amount  (in Rs.) Fee reimburse ment Amount (in Rs.)
  1   DR.BHIM RAO AMBEDKAR RAJK
IYA MAHAVIDHYALAYA ANOGI
300 1038000 435026 91 315130 128728 0 0 0 25 85200 35863 145 504960 208974 561 1943290 808591
  2   I.T.I KANNAUJ
12 26270 5090 29 64140 1880 0 0 0 0 0 0 6 13800 2400 47 104210 9370
  3   RAJKIYA MAHILA MAHAVIDHYA
LAYA KANNAUJ
372 1307400 495321 159 552570 135939 0 0 0 136 481800 181425 174 622800 229699 841 2964570 1042384
  4   RAJKIYA MEDICAL COLLEGE K
ANNAUJ
23 296400 507000 66 871950 1450000 5 68400 111000 5 60700 109000 10 124800 308000 109 1422250 2485000
  5   NEHRU DEGREE COLLEGE CHHI
BRAMAU
749 2769660 1044930 253 927360 350310 0 0 0 73 268320 96075 348 1286420 483545 1423 5251760 1974860
  6   P. S. M. DEGREE COLLEGE K
ANNAUJ
726 3084240 4733198 500 2218750 4386296 0 0 0 102 426520 406928 277 1255100 2528066 1605 6984610 12054488
  7   SRI MUKUND SANSKRIT MAHAV
IDYALAY KANNAUJ
13 45430 11900 2 9660 2000 0 0 0 0 0 0 12 52280 11200 27 107370 25100
  8   HAJI MAZHARUDDEEN MAHAVI
DHYALAYA, DUNDWA BUJURAG
17 34800 54500 12 41700 37400 0 0 0 6 0 23000 3 10800 10000 38 87300 124900
  9   AMTUNAA MAHILA MAHAVIDHYA
LYA GURUSAHAIGANGJ
193 365400 581500 58 209040 176000 0 0 0 11 0 32000 107 376800 333000 369 951240 1122500
  10   BABU SINGH MAHAVIDHYALAYA
, RAMPUR BAIJU, CHHIBRAMA
220 382200 564629 98 449750 1689150 0 0 0 11 0 37000 94 346800 351950 423 1178750 2642729
  11   BAHUUDDESHEEY SEWA SHIKSH
A SANSTAN SAURIKH
98 200390 132600 55 288070 1721650 0 0 0 2 0 8000 64 355200 187600 219 843660 2049850
  12   CH. JAMADAR SINGH MAHAVID
YALAY LALAKPUR CHHIBRAMAU
199 361500 638500 88 375530 1301250 0 0 0 2 0 6000 139 504010 563000 428 1241040 2508750
  13   CH. JAMADAR SINGH MAHILA
DEGREE ALIPUR SAURIKH
357 733500 1046000 73 324780 791500 0 0 0 6 0 17000 173 651920 814000 609 1710200 2668500
  14   CH. MANEESH COLLEGE FOR W
OMEN EDUCATION, LALAKPUR
63 154800 181500 16 57600 47000 0 0 0 0 0 0 22 79200 64000 101 291600 292500
  15   CH. MOHAR SINGH MAHAVIDLA
YA, MANSHUKPURWA,BARIYAMA
650 1237860 1901395 105 372600 304850 0 0 0 5 0 16100 162 576300 465100 922 2186760 2687445
  16   CH.CHANDAN SINGH MAHAVYAD
HYALYA MAKRAND NAGAR
430 560400 1304900 142 501070 445500 0 0 0 5 0 13000 156 548160 474020 733 1609630 2237420
  17   CH.MISTERSINGH MAHAVIDHYA
LYA DALPUR SAURIKH
36 45900 123000 18 62400 57000 0 0 0 0 0 0 21 75000 72000 75 183300 252000
  18   CH.SURENDRA SINGH MAHAVID
HALAYA,MAJHIGANVA
451 834300 937613 147 528000 316810 0 0 0 33 0 72500 231 830400 502151 862 2192700 1829074
  19   CHH.BANWARI LAL MAHAVIDHA
LAYA HASERAN KANNUJ
172 336600 519350 34 119700 100600 0 0 0 0 0 0 72 251400 225500 278 707700 845450
  20   CH-INDAL SINGH MAHAVIDHAL
AYA LAKHIYAMAU GUR
155 268200 464000 35 123600 105000 0 0 0 5 0 15000 74 262800 220000 269 654600 804000
  21   DEVANSHU SAMAJ KALYAN MAH
AVIDYALAYMAHADEV NAGAR SA
422 687360 642730 119 446270 675800 0 0 0 25 0 67200 233 848240 590050 799 1981870 1975780
  22   DEVANSHU SAMAJKALYAN SEWA
VIDHI MAHAVIDHYALYA KHUS
2 0 5300 4 23320 26000 0 0 0 0 0 0 4 24380 16000 10 47700 47300
  23   GANGA SINGH MAHAVIDHYALYA
SAURIKH
339 473310 784447 86 302100 176363 0 0 0 16 0 40810 108 383650 249562 549 1159060 1251182
  24   GAUTAM BUDDH BALIKA DEGRE
E COLLEGE INDARGRAH
187 351180 544500 41 186960 132300 0 0 0 0 0 0 77 332300 227600 305 870440 904400
  25   GAUTAM BUDDH DEGREE COLLE
GE SAHIYAPUR
482 852620 1575450 182 701720 606250 0 0 0 9 0 35500 160 637030 561900 833 2191370 2779100
  26   GUATAM BUDDHA BALIKA MAHA
VIDHALAYA KANPATIYAPUR KA
137 173100 619750 104 474600 902900 0 0 0 0 0 0 31 124800 189600 272 772500 1712250
  27   HAJI TAUFIK ALI MAHAVIDHY
ALAYA GUNAHA
306 372840 978170 96 331200 291150 0 0 0 7 0 21400 91 315840 294500 500 1019880 1585220
  28   LATE MAHADEV PRASAD MAHIL
A MAHAVIDYALAY HUSEPUR SA
247 467200 446902 52 219490 546210 0 0 0 35 0 154600 80 320700 313020 414 1007390 1460732
  29   MAJOR R P SINGH SENGAR MA
HAVIDHALAY RAJPUR KANNAUJ
52 117300 104000 8 28500 16000 0 0 0 0 0 0 30 107700 60000 90 253500 180000
  30   OM SHIV PUBLIC MAHAVIDHYA
LAYA HAJI NAGER
253 300420 831315 103 358200 325766 0 0 0 12 0 38000 105 375420 356600 473 1034040 1551681
  31   PYARELAL SMARAK MAHAVIDYA
LAY SIMARIYA KANNAUJ
348 768180 1105000 116 428370 343050 0 0 0 12 0 38500 46 183730 152000 522 1380280 1638550
  32   S G R MAHAVIDYAL NIKWA
993 1532910 2565081 196 786930 1490300 0 0 0 19 0 89850 257 1029580 775010 1465 3349420 4920241
  33   S P MAHILA MAHAVIDHALAY T
IRWA KANNAUJ
84 140100 166144 7 24900 15000 0 0 0 0 0 0 11 39600 22000 102 204600 203144
  34   SHIV OM PUBLIC DEGREE COL
LEGE TIRWA
88 171300 243020 32 112800 89000 0 0 0 1 0 2500 15 51300 39040 136 335400 373560
  35   SHRI GOPINATH SINGH LAW
COLLEGE TALGRAM
6 12720 47000 4 23850 27500 0 0 0 0 0 0 5 30210 38100 15 66780 112600
  36   SHRI KOMIL SINGH SHANTI D
EVI MAHAVIDHALAY LADAITA
572 913500 1163400 100 349800 213500 0 0 0 8 0 23500 196 692400 421691 876 1955700 1822091
  37   SMT SHAKUNTLA DEVI MAHILA
MAHAVHALAY ROOR KHADINI
169 442500 505800 75 270000 225000 0 0 0 3 0 9000 161 579600 483000 408 1292100 1222800
  38   SONE SHREE BALIKA MAHAVID
HYALAYA TIRWA
498 967440 1552300 111 392940 340300 0 0 0 6 0 18000 96 348200 308300 711 1708580 2218900
  39   SRI BABU BALIKA MAHAVIDYA
LAY RAMPUR BAIJU
79 151320 165900 16 65940 33100 0 0 0 0 0 0 44 189420 92850 139 406680 291850
  40   SWAMI GIRISHANAND DEGREE
COLLEGE TIRWA
475 882000 1572700 123 434040 395200 0 0 0 8 0 27950 95 333600 314500 701 1649640 2310350
  41   V. V. K. DEGREE COLLEGE T
YOR
84 167100 534680 28 128470 708750 0 0 0 1 0 1680 23 88020 73500 136 383590 1318610
  42   VIDYA PRAKASH MAHAVIDYALA
Y UDHARANPUR
112 240420 330300 27 96900 81000 0 0 0 8 0 24000 160 585610 475500 307 922930 910800
  43   VIJAY VIDROHI KRANTIKARI
SHICHHANA SANSTHAN NADEMA
450 829800 1328500 50 177600 150400 0 0 0 2 0 6000 111 390300 324400 613 1397700 1809300
TOTAL 11621 25097870 33494341 3661 14778300 21359702 5 68400 111000 599 1322540 1667381 4429 16740580 14432928 20315 58007690 71065352