DISTRICT :: HARDOI
SCHOOL :: MAHAVEER PRASAD MAHAVIDYALAYA KAMIPUR KACHHAUNA
Sr No Student Name H.S. Roll No. Father's Name Category
Class Gender Scholar ship
Amt
Fee Reimburse.
Amt
Total Bank Branch A/C No.
1 ABDUL SHAHID UP/0944712/2008 LIYAKAT ALI OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0000000000028335
2 ABHISHEK UP/978415/2008 YOGENDAR OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 8449
3 ABHISHEK KUMAR PAL UP/0964905/2007 RAMBHAJAN PAL OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

ARYAVART GRAMIN BANK

BAGHAULI 0000000000021144
4 ABHISHEK PRATAP VIKRAM UP/0884315/2008 SHRAWAN KUMAR VIKRAM SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326954038
5 ABHISHEK SHUKLA UP/0908267/2008 KAMAL KISHOR SHUKLA GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

PUNJAB NATIONAL BANK

RAILWAY GANJ 3648000140287001
6 ADITYA UP/115905/2008 GURU SHARAN OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 5200
7 ADITYA SINGH CHAUHAN UP/0971495/2007 RAJESH SINGH CHAUHAN GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

ALLAHABAD BANK

HARDOI 0000000000123826
8 AKASH GUPTA UP/0944715/2008 BASANT LAL GUPTA GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0000000000031612
9 ALKA AWASTHI UP/0878834/2008 DINESH KUMAR GEN B.Sc. 1   F 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326954130
10 ALOK KUMAR MISHRA UP/1013080/2010 MUNSHI LAL GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

ARYAVART GRAMIN BANK

AHIRORI 25108
11 AMIT KKUMAR VERMA UP/0970899/2007 MAHESH CHANDRA VERMA SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

ALLAHABAD BANK

HARDOI 0000000000122333
12 AMIT YADAV UP/0941134/2008 AHIBARAN YADAV OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

ARYAVART GRAMIN BANK

SANDILA 0000000000021993
13 AMRITA UP/939526/2008 PRADEEP KUMAR MISHRA GEN B.Sc. 1   F 1850 1811 3661

ARYAVART GRAMIN BANK

GODWA 0000000000017806
14 ANJALI PAL UP/0959394/2007 SHYAM LAL PAL OBC B.Sc. 1   F 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

SANDILA 0000031351642325
15 ANKIT KUMAR VIMAL UP/1006706/2007 DEVI DAYAL VIMAL SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

ALLAHABAD BANK

HARDOI 0000000000800585
16 ANKITA GUPTA UP/0937611/2008 DINESH CHANDRA GUPTA GEN B.Sc. 1   F 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031356646710
17 ANKUSH UP/1018767/2008 SANT LAL OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 8260
18 ANOOP PAL UP/0977471/2007 VINOD KUMAR PAL OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

ALLAHABAD BANK

HARDOI 0000000000020635
19 ANUPAM KUMAR RATHORE UP/0950754/2007 RAMKISHOR RATHORE OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

BANK OF INDIA

SHAHABAD 0000030705254747
20 ANURAG SINGH UP/0999025/2008 NAND KISHOR SINGH GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953737
21 ARCHANA SRIVASTAVA UP/1016113/2007 TOTARAM SRIVASATAV OBC B.Sc. 1   F 1850 2000 3850

UNION BANK OF INDIA

HARDOI 0407702010054316
22 ARUN UP/1015921/2008 SHIV PAL OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 8358
23 ARUN KUMAR GUPTA UP/0962880/2005 MUNESHWAR GUPTA GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

NAGAR VIKAS CO-OPERA
TIVE BANK

HARDOI 0000000000029225
24 ARVIND UP/1015922/2008 GURUDDIN OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 7684
25 ARVIND KUMAR UP/1014461/2007 BANSHI LAL OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

HARDOI 0000030869520905
26 ARVIND KUMAR UP/0849259/2007 RAMAVTAR GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031376823211
27 ARVIND PRATAP SINGH UP/1001679/2006 RANVEER SINGH GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

ALLAHABAD BANK

HARDOI 2049360678020100
28 ASHISH DWIVEDI UP/0958577/2007 SUNEEL KUMAR DWIVEDI GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

ALLAHABAD BANK

HARDOI 0000000000020272
29 ASHISH KUMAR UP/0944725/2010 LALTA PRASAD SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

BANK OF INDIA

KACHAUNA 30183
30 ASHISH KUMAR MISHRA UP/1015121/2007 GIREESH CHAND MISHRA GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031269139527
31 ASHISH KUMAR SHUKLA UP/1057641/2006 HARI NARAYAN SHUKLA GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953840
32 ASHISH KUMAR SINGH UP/0958987/2007 RAM PRAKASH SINGH GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953986
33 ASHOK KUMAR UP/1046775/2006 BACHCHU LAL SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031311376823
34 ASHWANI KUMAR PANKAJ UP/1062069/2007 LAXMI NARAYAN SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326954174
35 ASHWANI VERMA UP/1047237/2006 CHHATRAPAL SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031440102932
36 ATUL KUMAR UP/955810/2007 ASHOK KUMAR GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

ALLAHABAD BANK

RAINGAI 6909
37 ATUL SHUKLA UP/1005876/2007 ASHOK KUMAR SHUKLA GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

ARYAVART GRAMIN BANK

SANDILA 0000000000013730
38 AVDHESH GUPTA UP/1005877/2007 KRAPA SHANKAR GUPTA GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

BANK OF INDIA

RESO 0742710510000471
39 AVDHESH KUMAR TRIPATHI UP/1059991/2006 RANG LAL TRIPATHI GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

ARYAVART GRAMIN BANK

MAHGAWAN 0000000000004843
40 AWADH KISHOR MAURYA UP/0944727/2008 SHRIRAM MAURYA OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953668
41 BABALESH KUMAR UP/0944728/2008 RAJPAL SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0000000000030178
42 BABITA UP/1015279/2008 SHIVRAJ OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 6100
43 BALJEET SINGH UP/1015128/2007 PUTAN SINGH OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031342774941
44 CHANDRA KANT TRIPATHI UP/1059236/2006 SHYAM PAL TRIPATHI GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

BANK OF INDIA

KALYANMAL 0000000000007004
45 DAYA SHANKAR UP/0963772/2007 NEEL KANTH OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

ARYAVART GRAMIN BANK

BAGHAULI 0000000000015198
46 DEEPAK BHASKAR UP/0884322/2008 SHYAM LAL SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031342774180
47 DEEPAK KUMAR UP/5243568/2008 VISHAMBHAR DAYAL SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

ALLAHABAD BANK

HARDOI 0000000000124591
48 DEVDATT UP/145623/2006 LACHMIKANT GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

ARYAVART GRAMIN BANK

KURSATH 12891
49 DEVKI NANDAN UP/1092688/2007 TRIPURARI OBC B.Sc. 2   F 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953964
50 DHEERAJ KUMAR PANDEY UP/1022301/2006 AVDHESH KUMAR PANDEY GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

ALLAHABAD BANK

SAHADAT NAGAR 0000000000084544
51 DILEEP KUMAR UP/0884325/2008 AMARTI LAL SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953908
52 DINESH KUMAR UP/1005896/2007 RAM ASRE SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

ARYAVART GRAMIN BANK

SANDILA 0000000000012488
53 DINESH KUMAR UP/0944990/2010 PREM SHANKAR SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 31408805287
54 DINESH KUMAR SHARMA UP/0997486/2005 SHIDAS SHARMA OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0740310110001820
55 DIPENDRA KUMAR UP/993332/2005 VIJAY KUMAR GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 6219
56 DURVESH KUMAR VERMA UP/0913926/2008 RAM SABAD OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031324749815
57 GEETA DEVI UP/0943467/2010 YOGENDRA PRATAP SINGH SC B.Sc. 1   F 1850 6000 7850

UNITED BANK OF INDIA

HARDOI 1451010012829
58 GYANENDRA VERMA UP/0958994/2010 RAJA RAM VERMA SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

UNION BANK OF INDIA

HARDOI 407702010051901
59 HARI RAM UP/1047773/2008 KANHI LAL SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 8664
60 HARISH CHANDRA UP/1059545/2006 BHAGBATI PRASAD OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

ARYAVART GRAMIN BANK

SANDILA 0000000000016288
61 HARMANDEEP SINGH UP/0933560/2005 JASVEER SINGH GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953680
62 HIMANSHU UP/1015147/2007 ASHOK GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 5604
63 HIMANSHU PANDAY UP/0646941/1999 ANOOP KUMAR PANDAY GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031311376595
64 JAGANNATH TIWARI UP/0945000/2008 LT SANTRAM TIWARI GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0740310110001708
65 JYOTI UP/3136048/2007 JAYPAL SC B.Sc. 2   F 1850 6000 7850

ARYAVART GRAMIN BANK

BALAMAU 0000000000017720
66 KAHAIYA LAL UP/0953741/2008 RAJESH SINGH GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

BANK OF BARODA

SHAHABAD 0000000000031589
67 KARUNA SHANKAR RAHI UP/0978853/2007 PREMCHANDRA RAHI SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953920
68 KAUSHAL KISHOR VERMA UP/0958336/2007 SHIVPAL VERMA SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0740310110000783
69 KAUSHLENDRA TRIPATHI UP/0907695/2008 MAHENDRA TRIPATHI GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

PUNJAB NATIONAL BANK

HARDOI 3648001500000344
70 KM. JYOTI YADAV UP/1012985/2006 AHIBARAN YADAV OBC B.Sc. 2   F 1850 2000 3850

BANK OF INDIA

NANAKGANJ 0000000000005376
71 KRISHAN RAJ SINGH UP/0947263/2005 KALLURAM SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031408805345
72 KULDEEP KUMAR GUPTA UP/1046812/2006 RAM SANEHI GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

STATE BANK OF INDIA

HARDOI 30871295103
73 MAHD. NASEEM UP/0945018/2008 MUNNA MAJEED OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

SANDILA 0000031448153855
74 MALTI DEVI UP/1014774/2007 VIKRAM LAL OBC B.Sc. 1   F 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

SANDILA 0000030218883633
75 MANDAN KUMAR UP/1064471/2006 MISHRILAL SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

ARYAVART GRAMIN BANK

BAGHAULI 0000000000014827
76 MANOJ KUMAR UP/2354919/2003 SHIV PRASAD SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953817
77 MAUSAMI SHUKLA UP/0878892/2008 SANTOSH KUMAR SHUKLA GEN B.Sc. 1   F 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953895
78 MEVA LAL UP/1006135/2007 THAKURI PRASAD SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

SANDILA 0000030405772850
79 MITHILESH KUMAR UP/0958117/2007 HARIRAM SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953975
80 MITHLESH UP/1018835/2008 SHIV DAYAL OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 8285
81 MITHUN KUMAR UP/1047291/2006 RAMLAL SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0740310110004808
82 MO. SHANU UP/0927289/2008 MO. SHAKIR OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031311376721
83 MOHD. IMRAN UP/1015167/2007 MOHD. ANEES OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031376823142
84 MOHD. JUNAID UP/1015170/2007 MOHD. MUKHTAR OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031402041404
85 MOHD. YUSUF UP/1017118/2007 MOHD. MAJEED OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

BANK OF BARODA

HARDOI 0025170100039086
86 MONENDRA KUMAR UP/993384/2005 VIJAY KUMAR GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 6220
87 MONI DEVI UP/0945147/2008 BAJRANGI SC B.Sc. 1   F 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031402841313
88 MONIKA VERMA UP/1018187/2007 BRAMHANAND VERMA SC B.Sc. 2   F 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953679
89 MUKESH KUMAR UP/0964724/2007 RAMSARAN SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

ARYAVART GRAMIN BANK

BAGHAULI 0000000000021186
90 MUKESH KUMAR UP/0941186/2010 RAM AVTAR SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

ARYAVART GRAMIN BANK

SANDILA 12145
91 MUKESH KUMAR VISHWKARMA UP/1010899/2005 SHIV SHANKAR VISHWAKARMA OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031368054210
92 NARENDRA PAL UP/0972261/2007 RAM PRATAP OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

BANK OF INDIA

TANDAUR 0000000000007238
93 NEERAJ KUMAR GUPTA UP/1015989/2007 SURESH CHNDRA GUPTA GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0740310110002775
94 NISHANT UP/1019620/2008 PREM OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 8890
95 NRAPEDRA KUMAR SINGH UP/1303611/2007 RAM ASRE SINGH GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031342774179
96 PANKAJ KUMAR UP/0991733/2005 MOLERAM SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

ARYAVART GRAMIN BANK

BHMNAKHEDA 0000000000011734
97 PANKAJ KUMAR UP/1048755/2006 SATISH KUMAR SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953873
98 PAWAN KUMAR KASHYAP UP/0907805/2008 RAMAWTAR OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

ALLAHABAD BANK

EDD-I HARDOI 0000000000122490
99 PRABHAT BAJPAI UP/1018054/2007 VIJAY KANT BAJPAI GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000030623254149
100 PRADEEP KUMAR UP/0874679/2006 RAMDEEN SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953704
101 PRADEEP KUMAR UP/0975682/2007 RAKESH KUMAR OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

ARYAVART GRAMIN BANK

KURSATH 0000000000013593
102 PRAGATI PAL UP/0942356/2008 BIHARI PAL OBC B.Sc. 1   F 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

SANDILA 0000030447270624
103 PRANJAL SINGH UP/0944753/2008 LT. ANIL KUMAR SINGH GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326954005
104 PRAVEEN KUMAR SINGH UP/1044230/2008 RAVENDRA SINGH GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953997
105 PREM KUMAR UP/1015190/2007 THANESHWAR SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326954083
106 PREM SHANKAR GUPTA UP/0938154/2008 RAM GULAM GUPTA GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031342774157
107 PRITI VERMA UP/0965392/2007 SUBEDAR SC B.Sc. 2   F 1850 6000 7850

ARYAVART GRAMIN BANK

BAGHAULI 0000000000019864
108 PRIYA SINGH UP/937677/2008 VIJAY SINGH GEN B.Sc. 1   F 1850 1811 3661

BANK OF BARODA

SANDILA 0740310110001560
109 RACHANA VERMA UP/0937466/2010 RAM NATH VERMA SC B.Sc. 1   F 1850 6000 7850

BANK OF INDIA

KACHAUNA 30159
110 RADHA VERMA UP/908519/2008 PRAMOD KUMAR VERMA SC B.Sc. 1   F 1850 6000 7850

UNION BANK OF INDIA

HARDOI 0407702010055007
111 RAGHVENDRA KUMAR VERMA UP/0945047/2008 RAMBILAS VERMA SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953828
112 RAHUL UP/1016011/2008 MAHENDRA SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 5934
113 RAHUL KUMAR KASHYAP UP/1009505/2007 MITHLESH KUMAR OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

ALLAHABAD BANK

HARDOI 0000000000123380
114 RAHUL VERMA UP/0907655/2004 RAMESH CHANDRA VERMA SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953862
115 RAJ KAMAL UP/1016016/2007 MEDI LAL SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031368054016
116 RAJ KISHOR UP/1015196/2007 BHAIYA LAL OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953953
117 RAJESH UP/1047356/2008 JAMAUAN OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 8503
118 RAJKUMARI UP/1015311/2007 BAIJNATH VERMA SC B.Sc. 2   F 1850 6000 7850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 0000000000005427
119 RAJNI UP/964406/2008 TEJ OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

ARYAVART GRAMIN BANK

BAGHAULI 24884
120 RAM UP/1015210/2008 JAISAWAL OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 5298
121 RAM NIWAS UP/0910982/2008 BHANNU LAL OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953646
122 RANJEET KUMAR KASHYAP UP/0938044/2008 RAM AUTAR KASHYAP OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953806
123 RANU BAJPAI UP/0938528/2008 JYOTI PRAKASH BAJPAI GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953931
124 RAVI KUMAR UP/0950939/2008 SUNDAR LAL SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

HARDOI 0000030437118549
125 RAVI PATEL UP/1014551/2007 SURYAPAL SINGH OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031092852130
126 RENU YADAV UP/1019439/2007 RAM AVTAR YADAV OBC B.Sc. 2   F 1850 2000 3850

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0740310110000553
127 ROHIT KUMAR VERMA UP/1046879/2006 RAM SEWAK SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953884
128 RUCHI GAUTAM UP/1017475/2007 RAJENDRA PRASAD SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

SANDILA 0000031271248283
129 SACHIN KUMAR UP/0660884/1999 SHIVNATH SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031402841380
130 SACHIN TRIVEDI UP/0964269/2007 VINOD TRIVEDI GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

BANK OF INDIA

RAILWAYGANJ HARDOI 0000000000005265
131 SANDEEP PAL UP/0978270/2007 VISHRAM PAL OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031356646732
132 SANDEEP VERMA UP/0978951/2007 RAMDAS VERMA SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953914
133 SANTOSH UP/1014721/2008 KAMLESH SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 8297
134 SAROJ KUMAR VERMA UP/1050128/2006 SIYARAM SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

ARYAVART GRAMIN BANK

GAUSGANJ 0000000000016839
135 SATENDRA KUMAR UP/1014077/2006 RAM CHANDRA VERMA SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031368053997
136 SATISH KUMAR UP/0968949/2005 MISHRILAL SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

ARYAVART GRAMIN BANK

BAGHAULI 0000000000014362
137 SATYENDRA KUMAR SINGH UP/0991890/2007 BALVIR SINGH OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

PUNJAB NATIONAL BANK

M.G. MARG 0000000001158095
138 SHAILESH KUMAR YADAV UP/1029968/2006 RAM KUMAR YADAV OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

ALLAHABAD BANK

HARDOI 0000000000800028
139 SHASHI SHEKHAR SHUKLA UP/0929974/2007 RADHE SHYAM SHUKALA GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326954049
140 SHASHVIND KUMAR UP/0849445/2007 RAMAVTAR GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953657
141 SHELENDRA KUMAR SINGH UP/3133071/2007 RAM KUMAR OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

HARDOI 0000030884639253
142 SHELESH AGNIHOTRI UP/0942730/2008 AVDHESH KUMAR AGNIHOTRI GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326954118
143 SHIV MOHAN UP/1110898/2006 SANT RAM MAURYA OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953839
144 SHIVANSHI DWIVEDI UP/1015330/2007 ANIL KUMAR DWIVEDI GEN B.Sc. 2   F 1850 1773 3623

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0740310110002937
145 SHIVENDRA KUMAR UP/1017784/2007 RAMESH CHANDRA OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031408805118
146 SHUBHAM AWASTHI UP/0944779/2008 DINESH KUMAR AWASTHI GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0000000000030300
147 SHUBHAM PANDEY UP/939038/2008 KARUNA SHANKAR PANDEY GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

BANK OF INDIA

SHUKLAPUR 0741710110000417
148 SHUBHASH SINGH UP/1015248/2007 BRAJ KISHOR SINGH GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031356609096
149 SMRATI PAL UP/0942363/2008 SHIVDEEN PAL OBC B.Sc. 1   F 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

SANDILA 0000030451462107
150 SONI DEVI UP/0945174/2008 BAJRANGI SC B.Sc. 1   F 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031402841233
151 SONU KUMAR GAUTAM UP/1014355/2007 LT. CHETRAM GAUTAM SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953851
152 SUDHEER KUMAR VERMA UP/2565061/2007 PYARE SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

ALLAHABAD BANK

UMRARI BAKSHKHEDA 6603
153 SUMIT AWASTHI UP/958033/2007 AVDHESH KUMAR NIVAS GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

STATE BANK OF INDIA

HARDOI 30943941352
154 SUMIT KUMAR UP/0134717/2004 SHIVPAL SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326953726
155 SUMIT KUMAR SINGH UP/1151809/2007 RAM LAKHAN SINGH SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031368053964
156 SUNEEL KUMAR UP/0938206/2006 KANHAIYA LAL SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326954152
157 SUNEEL KUMAR UP/0964792/2007 RAJENDRA PRASAD SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031408805174
158 SUNIL KUMAR UP/0939044/2008 BALDEV PRASAD SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326954072
159 SURAJ PRATAP SINGH UP/0944782/2008 URMIL KUMAR SINGH GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031356609109
160 SURENDRA KUMAR BHARTI UP/1047429/2006 RAM PAL BHARTI SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0000000000031743
161 SUSHANK PRATAP SINGH UP/1007016/2007 VIJAY SINGH GEN B.Sc. 2   M 1850 1773 3623

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 30873947307
162 SWADESH UP/1047430/2008 UMA DEVI OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 5790
163 SWAPNIL SHUKLA UP/0790814/2004 RAJEEV KUMAR SHUKLA GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

PUNJAB NATIONAL BANK

M.G. MARG 3648000100106126
164 TAUHEED ALAM UP/0944785/2008 MOHAMMAD RASHID OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

BANK OF INDIA

KACHAUNA 0000000000031840
165 UDAYBHAN UP/1016086/2006 DILEEP SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

BANK OF INDIA

NANAKGANJ 0741610510001109
166 UDAYRAJ KUSHWAHA UP/0959026/2007 DESHRAJ OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

HARDOI 0000031389896762
167 UMESH KUMAR GAUTAM UP/0973497/2007 MAHENDRA KUMAR GAUTAM SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

BANK OF INDIA

PIHANI 0740110510001926
168 VASIM UP/989764/2008 RAEES OBC B.Sc. 2   M 1850 2000 3850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

SANDILA 5623
169 VEENA DEVI UP/0937758/2008 RAM DULARE SC B.Sc. 1   F 1850 6000 7850

DISTRICT CO-OPERATIV
E BANK

KACHAUNA 0000000000007995
170 VIMAL KUMAR UP/0979563/2006 RAJ BAHADUR SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031342774248
171 VIMAL RATHORE UP/0950933/2007 NARESH CHANDRA RATHORE OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

BANK OF BARODA

SHAHABAD 0032140100006157
172 VINAY KUMAR KANAUJIYA UP/1006001/2007 VISHRAM LAL KANAUJIYA SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

ARYAVART GRAMIN BANK

SANDILA 0000000000013616
173 VINAY KUMAR VERMA UP/0959236/2005 RAM LOTAN SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

BANK OF INDIA

RAILWAYGANJ HARDOI 0000000000025070
174 VINEET KUMAR AWASTHI UP/0945118/2008 RADHESHYAM AWASTHI GEN B.Sc. 1   M 1850 1811 3661

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031233682919
175 VIPIN KUMAR UP/1048949/2006 VIRENDRA KUMAR OBC B.Sc. 1   M 1850 2000 3850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000031326954094
176 VIRENDRA KUMAR UP/1047446/2006 BALAK RAM SC B.Sc. 1   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

BALAMU 0000030844123871
177 YOGESH KUMAR UP/0987106/2007 NANHE LAL SC B.Sc. 2   M 1850 6000 7850

STATE BANK OF INDIA

MADHOGANJ 0000031347592548
            TOTAL  AMOUNT 327450 611337 938787        

`