LIST OF SC (UP)

1

AGARIYA

2

BADHIK

3

BADI

4

BAHELIYA

5

BAIGA

6

BAISWAR

7

BAJANIYA

8

BAJGI

9

BALAHAR

10

BALAI

11

BALMIKI

12

BANGALI

13

BNMANUS

14

BANSPHOR

15

BARWAR

16

BASOR

17

BAWARIA

18

BELDAR

19

BERIYA

20

BHANTU

21

BHUIYA

22

BHUYIAR

23

BORIA

24

CHAMAR

25

CHERO

26

DABGAR

27

DHANGAR

28

DHANUK

29

DHARKAR

30

DHOBI

31

DOM

32

DOMAR

33

DUSADH

34

GHARAMI

35

GHASIYA

36

GOND

37

GUAL

38

HABURA

39

HARI

40

HELA

41

KALABAZ

42

KANJAR

43

KAPARIYA

44

KARWAL

45

KHAIRAHA

46

KHAEWAR(EXCLUDING BENBANSI)

47

KHATIK

48

KHOROT

49

KOL

50

KORI

51

KORWA

52

LALBEGI

53

MAJHWAR

54

MAZHABI

55

MUSAHAR

56

NAT

57

PANKHA

58

PARAHIYA

59

PASI

60

PATARI

61

RAWAT

62

SAHARYA

63

SANAURHIYA

64

SANSIYA

65

SHILPKAR

66

TURAIHA

67

BHOTIYA

68

DHUSIA

69

JHUSIA

70

JATAVA

71

TARMALI